Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Novogodišnje putovanje u Beč, 5 dana / 2 noći

Novogodišnje putovanje u Beč, 5 dana / 2 noći - Novogodišnja putovanja
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
Nova Godina 2017. - Beč, 5 dana / 2 noći
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova Godina 2017. - Beč
autobusom, 5 dana, 2 noći

Obilasci:
Outlet Parndorf - Dvorac Šenbrun - Dunavski Toranj - Prater - Baden - Bratislava

Termin polaska: 30.12.2016.

Troškovi rezervacije 300,00 din.
Beč je glavni grad Austrije i jedan od najlepših gradova u Evropi. Ima oko 1, 5 miliona stanovnika. Beč je centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun, raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, katedralom Sv.Stefana, državnom i nacionalnom operom i teatrom, čuvenim poslastičarnicama i pivnicama ne ostavlja posetiocu ni jedan neispunjen trenutak.

Program putovanja:
1. dan 30.12.2016. petak, Beograd, Novi Sad
Polazak iz Beograda oko 21:00 čas sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 22:00 časa (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Mađarsku prema Beču.
2. dan 31.12.2016. subota, Outlet Parndorf (www.designeroutletparndorf.at) - Beč
Ulazak u Austriju u jutarnjim časovima. Usputno svraćanje do tržnog centra Parndorf, koji je veoma poznat u Evropi po radnjama najpoznatih svetskih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...). Slobodno vreme za kupovinu. U podnevnim časovima nastavak putovanja prema Beču. Po dolasku panoramski obilazak grada: dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca - Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, jevrejska četvrt, zabavni park Prater, Hundertvaser, novi deo grada Uno-city, Dunavski toranj…Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Individualni odlazak na doček Nove godine 2017. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3. dan 01.01.2017. nedelja, Beč - Baden, Bratislava - Beč
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnih izleta:
*do Badena - svetski poznate banje i lečilišta. Po dolasku u Baden šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Betoven je svoja najpoznatija dela stvarao, baš ovde, inspirisan pejzažima banje, i danas je moguće posetiti kuću u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti“, zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima povratak u Beč.
*do Bratislave - glavnog grada Slovačke. Prepodnevni dolazak u Bratislavu. Po dolasku panoramski obilazak grada: brdo Slavin, tvrđava, Jevrejska četvrt, Katedrala Sv. Martina, Stari trg, biskupska palata, palata Gaskalović, Staro mesto sa starom gradskom većnicom. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U popodnevnim časovima povratak u Beč.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4. dan 02.01.2017. ponedeljak, Beč - Dvorac Šenbrun - Dunavski Toranj - Prater
Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šenbrun - letnje rezidencije Habsburgovaca. Razgledanje carskih prostorija i odaja i šetnja prelepim parkom. Nakon obilaska slobodno vreme.Mogućnost fakultativne posete Dunavskog tornja sa kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Nakon posete Dunavskog tornja, mogućnost fakultativnog odlaska u Prater - najpoznatiji austrijski zabavni park. U Prateru možete posetiti brojne atrakcije - muzej Madam Tiso, Planetarium, Praterturm, simbol Pratera - Rizenrad... U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Srbiju prema Beogradu, Novom Sadu.
5. dan 03.01.2017. utorak, Novi Sad, Beograd
Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima.Kraj usluga

Smeštaj:
Hotel Ibis Budget Wien Sankt Marx 149 eur po osobi

Aranžman obuhvata: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom) smeštaj u Beču (2 noćenja sa doručkom - kontinentalni švedski sto) u hotelu Ibis Budget Wien Sankt Marx u dvokrevetnim sobama obilaske prema programu (Beč - panorama grada) troškove organizacije i vođenja aranžmana. Usluge licenciranog pratioca grupe.

Aranžmana ne obuhvata: međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji) - preporuka agencije je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja, ulaznice i fakultativne izlete

Uslovi plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja: Prilikom rezervacije plaća se 70 eur (za hotel Europahouse 3*) i 110 eur (za hotel Star Inn 3*) po osobi, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate - čekovima građana, bez kamate. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Osiguranje: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

Fakultativni izleti:
Donauturm 10 eur (deca do 6 g. starosti gratis) obuhvata organizovan prevoz u pratnji vodiča i obaveznu ulaznicu za lift kojim se stiže do vrha tornja;
Dvorac Schonbrunn 25 eur po osobi - u cenu uključen grand obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica - obavezna rezervacija i plaćanje prilikom prijave za aranžman zbog ograničenog broja mesta;
Srpski Beč 15 eur po osobi (deca do 14godina gratis) - u cenu uključen prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča;
Parndorf 10 eur po osobi.
Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je:
- Schönbrunn 30
- Donauturm 20
- Parndorf 20 putnika
u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate;

Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner Kompas - Siebensterngasse 21, Wien. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

Važna napomena: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje.

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije.

Napomene:Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,..ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta agencija ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje:
- Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
- Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
* za sve informacije pozovite se na www.novagodina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)