prethodna
Nova godina - Solun
Nova godina - Solun
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina u Solunu

Nova godina u Solunu - Novogodišnja putovanja
Nova godina 2017. - Solun
Nova godina 2017. - Solun
Nova godina 2017. - Solun
Nova godina 2017. - Solun
Nova godina 2017. - Solun
Nova godina 2017. - Solun
Nova godina 2017. - Solun
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Solun - Doček Nove 2017. godine 30.12. - 03.01.2017.
Solun je oduvek bio raskrsnica civilizacija, mesto gde se susreću Istok i Zapad, mešavina velikih kultura i religija. Danas je to grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem, pitomom mediteranskom klimom, prijatnim šetalištima uz more, nesvakidašnjim bogatstvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima tokom čitave godine.Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se može pohvaliti izuzetno živopisnim noćnim životom, ali i specifičnom atmosferom koju stvaraju umetnici, studenti i kulturni poslenici iz čitave Evrope.

Program putovanja:
1. dan 30.12.2016. / petak /
Polazak iz Novog Sada/Beograda /Niša u večernjim časovima sa dogovorenog mesta (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Solunu.
2. dan 31.12.2016. / subota / - Solun: Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razglednje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Individualni odlazak na Doček Nove 2017. godine. Individualan povratak u hotel. Noćenje.
3. dan 01.01.2017. / nedelja / - Solun - Olimp i Dion - Solun: Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Olimp i Dion (ukoliko budu otvoreni lokaliteti). Mitska planina Olimp, dom dvanaest bogova je i važan nacionalni park, a Mitikas je najviši vrh Grčke (2917m). Obilazak Zevsovog trona, Zevsovog kupatila, manastira Svetog Dionisija, etno sela Litohoro sa pomorskim muzejom. Dion, najznačajniji arheološki lokalitet iz perioda makedonskog carstva, gde su se održavala sportska i takmičenja u poeziji, pozorišne predstave... Povratak u Solun. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - Grčko veče. Noćenje.
4. dan 02.01.2017. / ponedeljak / - Solun - Zejtinlik: Doručak. Napuštanje hotela. Obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu. Slobodno vreme za šetnju ili individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima polazak za Niš/Novi Sad/Beograd. Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
5. dan 03.01.2017. / utorak / Dolazak u Niš/Beograd/Novi Sad u jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

Cena aranžmana: 109 €

Plativo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu Erste banke

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
- smeštaj u Solunu (2 noćenja sa doručkom - kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
- obilaske prema programu (Solun - panorama grada, Zejtinlik)
- troškove organizacije i vođenja aranžmana, usluge licenciranog pratioca grupe

Cena aranžmana ne obuhvata:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka 5€ (Milenijum osiguranje) preporuka agencije je da putnik poseduje ovu vrstu osiguranja
- ulaznice i fakultativne izlete, individualne troškove
Cene fakultativnih izleta po osobi (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
- Grčko veče - 25 € odrasli / 20 € deca,
- Olimp i Dion - 20 € odrasli / 10 € deca

Doplata za 1/1 sobu: 40% od cene aranžmana (postoji mogućnost spajanja sa nekim putnikom ukoliko postoji saglasnost obe strane)

Popust:
- dete od 2-12 godina ima popust od 30% u pratnji dve punoplatežne osobe

Opisi i lokacija hotela:
- smeštaj je u Solunu u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Hotel se nalazi u širem centru grada (linija gradskog prevoza,).

Napomena:
- Mogućnost plaćanja na rate do polaska
- Cene ulaznica su sa proleća 2016. god i važe za grupu od minimum 30 osoba, te su podložne promenama za 2017. godinu
- U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju poslednjeg dana u 9h (postoji mogućnost kasnijeg napuštanja hotela)
- Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke agencije
- Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika (minimum za realizaciju fakultativa je 30 putnika). Agencija formira cenu fakultativnog izleta na osnovu više elemenata (ulaznica, prevoz, parking, usluga vodiča...)
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužine trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobračaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora
- Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara

Plativo u dinarskoj protivvrednosti po višem kursu Erste banka na dan uplate.

Molim Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora

Aražman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika sa polaskom iz Novog Sada

Organizator putovanja je turistička agencija Mozaik 021, licenca OTP 12/2016, Bulevar Cara Lazara 19, Novi Sad;
* za sve informacije pozovite se na www.novagodina.co.rs
+381 21 661 6764
+381 21 424 735
Bulevar cara Lazara 19, Novi Sad

Poslovnice:
Sutjeska 2, I sprat, kod pokretnog stepeništa, Spens, Novi Sad
tel: +381 21 661 6764

Kralja Petra I Karađorđevića 83a, TC Ekvator, Banja Luka
tel: +387 51 219 722
+387 65 321 817
,
Novi Sad,
Srbija (RS)