Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina u Sofiji

Nova godina u Sofiji - Novogodišnja putovanja
Nova godina 2018. - Sofija - 4 dana / 2 noći, bus
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova Godina 2018 - Sofija

4 dana - 2 noći - autobusom

Polazak: 30. Decembar 2017.

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanje

Troškovi rezervacije 300, 00 din.
Sofija- jedan od najdrevnijih gradova. Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

Program putovanja:
1.dan (30.12.2017 Subota) Beograd - Sofija
Sastanak grupe u 23.15 sa Parkinga Kombank Arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 23.45 časova. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2.dan (31.12.2017 Nedelja) Sofija
Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada (Crkva Aleksandra Nevskog, Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje,....). Smeštaj u hotel oko 15.00h po lokalnom vremenu (prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Doček Nove godine u sopstvenoj organizaciji (preporučujemo doček na ulicama i trgovima ). Srećna Nova Godina !!!! Noćenje.
3.dan (01.01.2018 Ponedeljak) Sofija
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno: Odlazak do Boroveca, najvećeg ski centra u Bugarskoj koji se nalazi 70 km od Sofije. Razgledanje centra. Slobodno vreme. Povratak u Sofiju. Noćenje.
4.dan (02.01. 2018 Utorak) Sofija - Beograd
Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd oko 14.00h po lokalnom vremenu sa dogovorenog mesta. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u kasnim večernjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnih pralaza).

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- panoramsko razgledanje Sofije,
- dva noćenja sa doručkom u isključivo standard (economy) dvokrevetnim sobama bez mogućnosti dodavanja pomoćnog ležaja u hotelu Hemus ili u dvokrevetnim standardnim sobama i dvokrevetnim standardnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima Lion 3* i Festa Sofia 4*(dvokrevetne sobe sa pomocnim lezajenm u htl Festa Sofia 4* se rade isključivo na upit ),
- usluge vodiča - pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana
- troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera -- “Bon Tour - Bg” LTD.),
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
- Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner - “Bon Tour - Bg” Ltd.

Doplate I napomena zahtl.Hemus:
- Doplata za jednokrevetnu sobu 20 €
- Doplata za studio je 20 € po osobi na cenu aranžmana za standard economy sobu (minimum 3 punoplatežne osobe, a maksimum 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta od 0-9.99 godina
- prvo dete plaća punu cenu za punoplatežnu osobu, a drugo dete ostvaruje popust od 10 € na cenu za punoplatežnu osobu i koristi zajednički ležaj). Studiji se rade isključivo na upit, sa odgovorom u roku od oko 2-3 radna dana od dana rezervacije (ne računajući subotu i nedelju).!!!

Doplate I napomena za htl Lion:
- Doplata za jednokrevetnu sobu 25 €
- Dete uzrasta od 0 – 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe u sobi ostvaruje popust od 20 € na cenu cenu aranžmana, i ima svoje mesto u autobusu, smeštaj na pomoćnom ležaju i uslugu prema programu.
- Treća odrasla osoba u pratnji dve punoplatežne osobe u sobi ostvaruje popust 15 € i ima smeštaj na pomoćnom ležaju.

Doplate I napomena za htl Festa Sofia :
- Doplata za jednokrevetnu sobu 30 €
- Dete uzrasta od 0 – 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe u sobi ostvaruje popust od 30 € na cenu aranžmana, i ima svoje mesto u autobusu, smeštaj na pomoćnom ležaju i uslugu prema programu.
- Treća odrasla osoba u pratnji dve punoplatežne osobe u sobi ostvaruje popust 15 € i ima smeštaj na pomoćnom ležaju.

Cena fakultative(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):
- Novogodisnja večera u restoranu hotela Hemus 3* 46 € za odrasle i 26 € za decu (uzrasta od 0-9.99 godina)
- novogodisnja večera u restoranu hotela Festa Sofia 4* 80 € za odrasle i decu bez obzira na uzrast, poseta Borovecu - 10 €.
- Prijave i uplate za doček u restoranu hotela vrše se prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta.
- Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

Uslovi plaćanja:
- Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 30 € € za hotel Hemus 3* odnosno 40 € za hotele Lion 3* i Festa Sofia 4* po osobi(u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate.
- U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

Opis Hotela:
Hotel Hemus 3* nalazi se u širem centru Sofije na 1km od glavne i najpopularnije shoping zone Bulevara Vitoshe. Hotel raspolaže restoranom, lobby barom, konferencijskom salom. Standard (economy) i classic sobe su isključivo dvokrevetne i ne postoji mogućnost pomoćnog ležaja. Studiji su dvokrevetni ili dvokrevetni sa jednim pomoćnim ležajem i u njih se mogu smestiti minimum 2 odrasle osobe, a maksimum tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe I dvoje dece do 12 godina. Standard (economy), classic sobe i studiji opremljeni su - TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak - samoposluživanje tzv “švedski sto” (neophodan minimum od 15 osoba). www.hemushotels.com
b'>Hotel Lion 3* nalazi se u centralnom delu Sofije, neposredno pored metro stanice Lavov most. Do shoping zone Bulevar Vitosha stiže se za oko petnaest minuta peške. Hotel rasplolaže bistroom u kome se poslužuje doručak. Standard sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene -TWC-om, TV-om i mini barom. Doručak – meni. www.sofia.hotelslion.bg
Hotel Festa Sofia 4* nalazi se u modernom poslovnom delu na oko 5 km od centra grada, udaljen oko 30 minuta vožnje tramvajem čija je stanica je na oko 200 m od hotela. Na oko 500 m od hotela nalazi se veliki šoping mol. Hotel raspolaže restoranima, barovima , SPA centrom, fitnessom... Doručak – “švedski sto” - samoposluživanje . www.festahotels.com

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji, bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134, Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) .

Napomena:
Promena hotela, promena broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora) kao i tipa smeštajne jedinice smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza. Otkaz rezervacije po firist minute programu posle 15.11.2017. Podleže troškovima otkaza u iznosu od 100%, a prema ugovorom predvidjenim uslovima hotela. Rezervacija jednokrevetne sobe je moguća isključivo na upit . Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

Napomene:
- Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Upozorenje:
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji.
- Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
- U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.
- Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. Važno:
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade i postoji mogucnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja. Važno obaveštenje
- Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče Predviđen raspored privremenog zaustavljanja:
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje . Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije
* za sve informacije pozovite se na www.novagodina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)