prethodna
Milano i Đenova - 5 dana, 2 noćenja
Milano i Đenova - 5 dana, 2 noćenja
sledeća
Nova godina u Italiji - Milano - Torino - Jezero Komo
Nova godina u Italiji - Milano - Torino - Jezero Komo
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina - Milano, 5 dana / 2 noći

Nova godina - Milano, 5 dana / 2 noći - Novogodišnja putovanja
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Milano, 5 dana / 2 noći
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2017. - Milano
autobusom, 5 dana / 2 noći

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

Termin polaska: 30.12.2016.

Troškovi rezervacije 300,00 din.
Milano je grad svetske slave, i predstavlja drugi po veličini grad u Italiji sa populacijom od oko 4 miliona stanovnika. Poznat je po čuvenoj Katedrali, prestižnoj zgradi Opere - Milanskoj Skali i Crkvi Santa Maria Gracia, gde se nalazi Leonardova Tajna Večera.

Program putovanja:
1. Dan putovanja (petak 30.12.Petak), Beograd - Milano
Sastanak grupe u 17.30h na autobuskoj stanici Lasta (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice) u Beogradu. Predviđeno vreme polaska sa lastinog dolaznog perona u 18.00 časova.Vožnja autobusom kroz Hrvatsku, Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2. Dan putovanja (subota 31.12.Subota), Milano
Po dolasku informativno, panoramsko razgledanje Milana - grad koji se smatra modnom prestonicom i centrom glamura i fudbala: milanska Katedrala - (katedrala koju okružuje preko 3.400 statua fascinantnog izgleda, jedan je od najboljih primera gotičke arhitekture), Galerija Vitoria Emanuela II i Milanska skala... Smeštaj u hotel posle 15.00 h, prema hotelskim pravilima. U večernjim satima individualni doček Nove Godine na milanskim trgovima i ulicama (individualno). Srećna Nova godina. Noćenje.
3. Dan putovanja (nedelja 01.01.Nedelja), Milano - Lugano - Jezero Komo - Milano
Doručak. Slobodan dan za individualno razgledanje grada. Mogućnost fakultativnog izleta za Švajcarsku. Obilazak bajkovitog grada Lugano, koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak glavnog gradskog trga Della Riforma, crkve San Roco i Santa Maria Degli Angioli i parka vile Ciani. Slobodno vreme za šetnju gradom ili šetnju pored jezera. Nastavak putovanja prema jezeru Komo i slobodno vreme za predah uz espreso i uživanje u ovom divnom krajoliku. Povratak u Milano u večernjim satima. Noćenje.
4. Dan putovanja (ponedeljak 02.01.Ponedeljak), Milano- Đenova - Outlet Serravalle - Milano - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu, a mi vam preporučujemo jedan od poludnevnih fakultativnih izleta: Đenova - najlepši grad Ligurijske rivijere izgrađen u kaskadama, rodno mesto Kristofera Kolumba ili za ljubitelje dobrog šopinga poseta poznatom outletu Serravalle sa velikim izborom radnji poznatih brendova. U popodnevnim časovima povratak u Milano po ostatak grupe. Sastanak grupe oko 16.00h i polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti....
5. Dan putovanja (utorak 03.01.Utorak) Beograd
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Cena:
Hotel Iih Lorenteggiio 4* 129 eur


Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo na upit i doplata u iznosu od 50 eur.
Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana.

Cena Fakultativnih Izleta:
- Lugano i Komo 30 eur
- Đenova 25 eur
- Outlet Serravalle 15 eur
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

Smeštaj:
Hotel Ih Lorenteggio 4* nalazi se u širem centru Milana u blizini stanice gradskog prevoza, na oko 30 minuta vožnje do centra grada. U sklopu hotela nalazi se restoran I recepcija. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni. www.ih-hotels.com/en/milano/

Uslovi plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Način plaćanja: Prilikom rezervacije plaća se 55 eur po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate.U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Aranžman obuhvata: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sa pomoćnim ležajem, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), ulaznice za kulturno istorijske spomenike, obaveznu gradsku komunalnu taksu i to u iznosu od 1.5 eur do 5 eur u zavisnosti od kategorije i lokacije hotela i plaća se na recepciji hotela, fakultativne izlete, individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner San Marino Viaggi e Vacanze - Via 3 Settembre, 99 (Admiral Point Center) - Repubblica di San Marino.

Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 08h
Mesto polaska: Novi Sad - železnička stanica, vreme polaska 16h, minimum 25 putnika, doplata 1000,00 din.

Osiguranje: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din sa osiguranom sumom do 25.000 eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

Napomena: Obaveštavaju se putnici, s obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.
Napomene: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
- Za ovaj program ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,...ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.
Napomena vezana za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
- Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranja.
* za sve informacije pozovite se na www.novagodina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)