prethodna
Nova godina 2017. - Budimpešta
Nova godina 2017. - Budimpešta
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Nova godina u Budimpešti, 4 dana / 3 noći

Nova godina u Budimpešti, 4 dana / 3 noći - Novogodišnja putovanja
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
Nova godina 2018. - Budimpešta, 4 dana / 3 noći
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2018. - Budimpešta
Autobusom, 4 dana / 3 noći

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

Termin polaska: 30. Decembar 2017.

Troškovi rezervacije 300,00 din.
Budimpešta, glavni grad Mađarske sa dva miliona stanovnika, sastoji se od brežuljkastog Budima i ravničarske Pešte. Budim sa tvrđavom, slikovitim ulicama i vinskim lokalima, odaje raspoloženje po kom je grad bio čuven i pre pojave modernog turizma, dok je Pešta središte privrednog i kulturnog života.

Program putovanja:
1. Dan putovanja (30.12. 2017. Subota), Beograd - Budimpešta
Sastanak grupe u 04.30 h sa Parkinga Kombank arene, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 05.00 časova. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom, u zavisnosti od prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva). Smeštaj u hotel ( posle 15.00 h, prema hotelskim pravilima) . Noćenje.
2. Dan (31.12. 2017. Nedelja), Budimpešta
Doručak. Slobodno vreme u Budimpešti za individualne aktivnosti. Praznični doživljaj grada na Dunavu, upotpuniće romantično krstarenje Dunavom (fakultativno). Doček najluđe noći na peštanskim ulicama i trgovima (individualno). Srećna Nova godina!!! Noćenje.
3. Dan (01.01. 2018. Ponedeljak), Budimpešta - Sent Andreja- Budimpešta
Doručak. Slobodno vreme u Budimpešti za individualne aktivnosti a mi vam preporučujemo fakultativni izlet u Sent Andreju, živopisno mestašce nadomak Budimpešte, nekada naseljeno pretežno Srbima a danas prepuno uspomena. Obiđite Trg V.Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću J.Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, galerije, suvenirnice, muzej marcipana i srpsku kafanu. Povratak u Budimpeštu. U večernjim satima mogućnost organizovanja (fakultativno) večere u tipičnoj mađarskoj čardi.Noćenje.
4. Dan (02.01. 2018. Utorak), Budimpešta - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan u Budimpešti za individualne aktivnosti fakultativni izlet - poseta tržnom centru Kampona i obilazak Tropikarijuma, gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. Slobodno vreme do 17.00 h kada je predvidjen polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Aranžman obuhvata:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
- panoramsko razgledanje Budimpešte,
- tri noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u Budimpešti,
- usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
- Međunarodno putno osiguranje(Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
- fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Pro Family Travel Utazasi Iroda ),
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel Utazasi Iroda - Berzenczey u. 39-41- Budapest.

Fakultativni izleti (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama :
- Vožnja brodom 12 €;
- večera u čardi 35 €;
- poseta Tropikarijumu 15 €;
- poseta Sent Andreji 10 €.
Minimum 25 prijavljenih osoba je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino- partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate

Popusti i doplate:
- Popusti za dete od 02-11,99 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe iznosi 10 eur za hotel nap 3* i 15 eur za Hotel Budapest 4*
- Rezervacija jednokrevetne soba je moguća isključivo na upit i iznosi 105 € za hotel Budapest 4*, za hotel Nap 3* doplata iznosi 89 €. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

Uslovi plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke banke Intesa za efektivu, na dan uplate.
Način plaćanja:
- Prilikom rezervacije plaća se 59 eur po osobi (za hotel Nap 3*) i 79 € (za hotel Budapest 4* ) po osobi a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate
- čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije.
- U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

Opis hotela:
Danubius Hotel Budapest 4* nalazi se na budimskoj strani i do centra grada stiže se direktnom autobuskom linijom (br. 5) za oko dvadesetak minuta. Sve sobe sa TWC-om, TV-om i telofonom. U sastavu hotela nalaze se restoran, sauna (uz doplatu). Doručak je švedski sto - samoposluživanje. www.danubiushotels.com/
Hotel Nap 3* nalazi se u Pešti u zaledju parka Nepliget, na desetak minuta hoda od tramvajske stanice u konekciji sa metroom odakle se do centra Pešte stiže za oko dvadesetak minuta voznje. U sastavu hotela nalazi se sala za doručak. Smeštaj je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. Sve sobe imaju TWC ,TV i telefon. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. www.naphotel.hu

Osiguranje: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji , bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

Važna napomena: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Napomene: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.
Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije. Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije
* za sve informacije pozovite se na www.novagodina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)